Uw klic-melding, regelen!


Klicmelding.nl is een online dienstverlener die voor u de wettelijk verplichte klic-melding (WION grondroerdersregeling) compleet regelt. Wij beschikken over de juiste professionele expertise, apparatuur en nieuwste software om uw klic-melding te verzorgen. U bespaart hiermee veel kostbare tijd en (uitzoek)werk.

Wij leveren u de juiste (beschikbare) gegevens en tekeningen in een gangbaar digitaal overzicht (PDF). Afhankelijk van uw productkeuze sturen wij u per post een rapport toe waarin alle gegevens en tekeningen van uw klic-melding zijn gerangschikt, inclusief A3 overzichtstekening in kleur! Dit is erg handig omdat u verplicht bent de tekeningen tijdens de graaf-werkzaamheden op de werklocatie bij u te hebben.

Een Klicmelding is wettelijk verplicht voor iedereen die de grond machinaal gaat roeren denk hierbij aan graafwerkzaamheden, heien, grond verdichten, diepploegen, grondboringen, stobben frezen.

Whatsapp chat
Hulp nodig?
Hallo, kunnen wij u ergens mee helpen?