Trilplaten huren Dekker Verhuur

trilplaten trilstamper huren bij Dekker Verhuur

Verdichten / aanstampen van grond gebeurd op verschillende manieren. Zo kan men gebruik maken van een trilplaat of een trilstamper om zand aan te stampen tot een draagkrachtige grond voor een bestrating, oprit of terras.