Keuren van uw elektrisch gereedschap

Deze testapparatuur controleert de:

Isolatieweerstand.
Weerstand aardleiding.
Lekstroom via aanraking metalen delen.

Ook keuren wij handgereedschappen, verlengkabels, kabelhaspels en aansluitsnoeren. Verder controleren we visueel de aansluitkabel(s) en de bediening van de machine. U krijgt bij het keuren van de machine een keuringsrapport en eventueel een goedkeuringssticker.
In dit keuringsrapport wordt de machine op type, serie nummer en op een eventueel merkteken van de klant vermeld. Bij een probleem of afkeuring van de machine of het gereedschap zullen wij dit in overleg met u oplossen en kosteloos herkeuren.

Voor de NEN 3140 keuring hanteren wij vaste prijzen, afhankelijk van het aantal te keuren machines. Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte aan 0341 – 25 87 06 of nunspeet@dekker-verhuur.nl.

Klimmateriaal inspecteren

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Dit wordt bepaald in de Arbowet. Dit geldt dus ook voor al uw klimmaterialen. De norm waar naar verwezen wordt is de NEN 2718 “Rolsteigers, opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen”. Hierin staat beschreven dat het klimmateriaal periodiek dient te worden gecontroleerd op gebreken. In het algemeen worden de rolsteigers een maal per jaar geïnspecteerd.

Als u uw klimmaterialen laat inspecteren door Dekker Verhuur bent u ervan verzekerd dat deze op een deskundige wijze worden geïnspecteerd .

Een belangrijk aspect bij de inspectie is het registreren van de steiger/onderdelen.

Ieder aangeboden item wordt gecontroleerd en indien goedgekeurd, wordt er een keuringssticker aangebracht met de volgende inspectiedatum. Ook wordt er een lijst gemaakt van alle geïnspecteerde steiger onderdelen. Na het keuren zal dit in een rapportage worden verwerkt.

Kleine tekortkomingen worden direct tijdens de inspectie verholpen. Grotere problemen worden overlegd met de opdrachtgever.

Onze keurmeester zal de inspecties in overleg met de klant op locatie uitvoeren. Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte aan 0341 – 25 87 06 of nunspeet@dekker-verhuur.nl.